Visie

Gympie Kids geef sportlessen op zaterdagochtend voor peuters en kleuters. De lessen zijn geschreven voor de kids in de leeftijd van drie tot en met zes jaar.

Peuters en kleuters zijn volop in ontwikkeling en vinden het heerlijk om te springen, klimmen, klauteren en rollen. Op deze leeftijd staat het ontdekken van de mogelijkheden die ze hebben met hun lichaam centraal. Al spelend ‘sporten’ kinderen de hele dag. Ze hebben er veel plezier in en vinden steeds weer nieuwe dingen uit. Gympie Kids daagt kinderen uit om op hun eigen niveau en tempo mee te doen en stimuleert de motorische en cognitieve ontwikkeling op een speelse, veilige en vooral zo breed mogelijke manier.

Wanneer het kind wat ouder is, komt het accent te liggen op het verder ontwikkelen van de motorische en cognitieve vaardigheden door middel van een zo uitgebreid mogelijk aanbod van verschillende sporten. Gympie Kids staat voor sportlessen waarin kids zich zo veelzijdig mogelijk ontwikkelen, in tegen stelling tot het eenzijdig trainen binnen één sport. Cijfers over drop-out, blessures in jeugdsport en doorstroom van specifieke selectieprogramma’s naar topsport wijzen erop dat kinderen die al vanaf jonge leeftijd alleen die ene sport hebben beoefend, eerder stoppen, vaker last hebben van blessures en minder plezier hebben in de sport.

Na één of twee jaar Gympie Kids weten kinderen naar welke sporten hun interesses uitgaan en kunnen ze zich een betere voorstelling maken van de sportmogelijkheden die er zijn.